_ VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Consell d'Administració

VAERSA, empresa pública de la Generalitat està regida pel següent Consell d'Administració:


 • Presidenta : Dª. Elena Cebrián Calvo.
 • Vicepresident primer : D. Julià Álvaro Prat.
 • Vicepresident segon : D. Francisco Rodríguez Mulero.
 • Secretari :D. Enrique Peris Navarro.
 • Vicesecretari : D. José Moratal Sastre.
 • Vocal : D. Antoni Marzo Pastor.
 • Vocal : D. Rogelio Llanes Ribas.
 • Vocal : Dª. Délia Álvarez Alonso.
 • Vocal: Dª. Andreu Iranzo Navarro.
 • Vocal: Dª. Empar Martínez Bonafé.
 • Vocal: D. Alfonso Puncel Chornet.
 • Vocal: D. Joan Piquer Huerga.