Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Àrea de Sistemes Informàtics

La principal activitat de l’Àrea de Servicis Informàtics és satisfer en temps real les necessitats d’informació de la resta de funcions de l’empresa i dotar estes de les ferramentes i programes que necessiten per a dur a terme la seua funció és la missió de tots els integrants de l’Àrea d’Informàtica de VAERSA.

L’Àrea d’Informàtica es pot subdividir en quatre funcions bàsiques:

  • - Explotació: direcció i coordinació dels mitjans tècnics, materials i humans per a la millora dels sistemes d’informació en l’empresa.
  • - Desenrotllament: integració de les activitats d’anàlisi funcional i programació de noves aplicacions i manteniment de les existents.
  • - Sistemes: direcció i realització del desenrotllament, implantació i manteniment dels sistemes operatius i programari bàsics en l’organització. També porta la planificació, administració i manteniment de la infraestructura de la xarxa de veu i dades, tant a nivell físic com a lògic.
  • - Ofimàtica: assegurar l’existència d’una adequada estructura microinformàtica.