VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Política Ambiental i de Qualitat

VAERSA té com a objectius prioritaris la protecció i millora de les condicions mediambientals. És voluntat decidida d’esta direcció general superar-se en la prestació dels nostres serveis a la Comunitat Valenciana i això comporta elevar contínuament l’eficàcia de la nostra gestió.

A fi de garantir esta voluntat adoptem esta política ambiental i de qualitat, que ha de servir de suport i ferramenta per a aconseguir l’objectiu proposat.

Per a VAERSA són objectius primordials de la seua política ambiental i de qualitat:

 • Satisfer plenament les necessitats dels nostres clients a través de la correcta prestació dels serveis contractats.
 • Crear i mantindre un sistema de gestió de la qualitat i un sistema de gestió mediambiental basats en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001, respectivament.
 • Promoure i incentivar la integració de tots els sectors de l’empresa per a l’èxit dels objectius concernents a la qualitat.
 • Garantir la qualitat del servici, d’acord amb les especificacions preestablides.
 • Col·laborar amb els nostres proveïdors i/o subcontractistes per al compliment de les especificacions fixades per l’empresa.
 • Resguardar la salut i la seguretat laboral dels nostres treballadors.
 • Complir la legislació i reglamentació mediambiental aplicable derivada dels compromisos i altres requisits subscrits per VAERSA.
 • Complir la reglamentació tècnica de qualitat.
 • Prendre mesures per a la prevenció de la contaminació que les activitats de VAERSA poden ocasionar en l’entorn natural de la Comunitat Valenciana.
 • Garantir el procés de millora contínua en el comportament mediambiental de l’empresa.
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat de VAERSA.

Així mateix, VAERSA té en compte previndre els efectes de les seues activitats sobre la qualitat i el medi ambient, establint i mantenint al dia els procediments necessaris per a identificar els aspectes relatius a la qualitat i al medi ambient de les seues activitats i determinar aquells que poden tindre impactes significatius.

La Direcció convoca i compromet tot el seu personal de la mateixa manera per al compliment de la política ambiental i de qualitat i l’èxit dels seus objectius.


Vicent Garcia i Lorens

Director general

A València, Juliol de 2015

Descarregueu-vos la nostra Política Ambiental i de Qualitat
Descarregueu-vos la nostra Declaració Ambiental de 2016