Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Obres Millora Sanitat animal

VAERSA construye infraestructuras necesarias para la limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, con el fin de cumplir la normativa existente en materia de sanidad animal.

Aquests centres compten amb dues zones diferenciades: d'una banda un espai destinat a la neteja i desinfecció (accés restringit), que es troba dotada amb un femer i una nau. Per una altra d'un accés lliure les 24 hores, destinada al pesatge de vehicles i proveïda amb una bàscula metàl·lica encastada.

A més VAERSA ​​construeix sitges perquè es dipositin en ells les fruites i les hortalisses procedents de la retirada dels diferents mercats, i que faran les funcions de menjadores per al bestiar.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen