VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Construcció i Restauració Ambiental Abocadors

Des d'aquest servei es duen a terme dues activitats diferents entre si, alhora que complementàries. D'una banda, la construcció d'abocadors, és a dir, dipòsits per eliminar els residus de forma controlada i d'acord amb la legislació vigent i per un altre el segellat d'aquests abocadors un cop finalitzada la seva vida útil.

El procés de segellat i restauració ambiental, pren especial importància en el cas dels abocadors incontrolats ja que, per la seva naturalesa, no han comptat amb un control tècnic i ambiental adequat durant la seva explotació, per evitar les afeccions mediambientals que puguin provocar.

El segellat i restauració d'abocadors consisteix en la disposició d'una combinació de capes que minimitzen l'exposició de la massa d'abocament als agents atmosfèrics, evitant d'aquesta manera l'emissió incontrolada de gasos i la producció de lixiviats, alhora que es proporciona una superfície apta per a la revegetació de l'emplaçament, integrant paisatgísticament al seu entorn.

Les principals actuacions dutes a terme són: retirada de residus voluminosos, neteja de volàtils, capa de regularització, capa d'impermeabilització, drenatge d'aigües pluvials, drenatge i captació de lixiviats, captació i tractament de gasos i capa de cobertura per a posterior revegetació amb espècies autòctones de la zona.

Entre els segellats d'abocadors que VAERSA ​​ha dut a terme en els últims anys, caldria destacar els següents, bé per la seva ubicació en paratges d'elevat valor mediambiental, bé per les seves grans dimensions i per tant importància de les seves influències negatives en l'entorn, a saber:

  • Abocador El Garrut, a Vall d'Uixó (Castelló)
  • Abocador de Marines (València)
  • Abocador de Llíria (València)
  • Abocador d'Altura (Castelló)
  • Abocador d'Aspe (Alacant)
Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen