VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Residus de Piles, Piles botó i Llums de mercuri

Reben els residus de làmpades a través de SIGs autoritzats.

VAERSA ​​gestiona el tractament de làmpades de descàrrega i tubs fluorescents. Aquest servei es realitza a través del telèfon 96 250 32 81.

Per a la recollida d'aquests residus, empreses i comerços disposen d'unes caixes-contenidor de cartró, que una vegada plenes són retirades i traslladades a la Planta de Tractament de Llums i Acumuladors d'Energia situada al TM de Bunyol, on s'extreu i recupera el mercuri per a posteriors usos. Gràcies a aquesta recollida selectiva s'evita la contaminació per aquest element tòxic en abocadors, subsòls i aqüífers.

D'altra banda, a la planta es realitza un tractament efectiu de les piles botó, així com un pretractament de la resta de piles.

La planta cobrix les necessitats de tractament dels residus mercurials de la Comunitat Valenciana i també rep residus d'altres punts del país. El tractament efectuat es troba homologat per la UE.

Els altres components dels residus, com són els casquets metàl·lics, casquets plàstics, vidre, pols fluorescent i escòries de piles botó, es venen o lliuren a recicladors.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen