VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Plantes de Compostatge

VAERSA gestiona actualment dos plantes de tractament de residus urbans i compostatge, una a Villena i una altra a Xixona.

En estes plantes els residus són classificats i separats per tipus (paper/cartó, vidre, plàstics, metalls, matèria orgànica). La matèria orgànica se separa de la resta de residus i es composta en condicions controlades per a fabricar abonament de qualitat agronòmica.

Tot aquest procés es realitza sense emissió d'olors a l'exterior, ja que es composta en túnels tancats i tot l'aire es tracta en biofiltres.

Els materials recuperats s’envien a recicladores. El "rebuig" (residus no recuperables) es deposita en els abocadors annexos a les plantes.

Les plantes també disposen d'una aula d’educació mediambiental, on es reben visites de col·legis, associacions…, i un hort ecològic, on es planten cultius herbacis i llenyosos, i que s’abona amb el compost fabricat a la planta.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen