Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

VAERSA va iniciar la gestió de les plantes de classificació d’envasos lleuger l’any 2000, coincidint amb la implantació de l’arreplega del contenidor groc a la Comunitat Valenciana.

Des d’aqueix moment, VAERSA ha gestionat les infraestructures de classificació d’envasos lleugers, en virtut dels distints convenis subscrits entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competent, i ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA, perquè les seues instal·lacions d’Alzira, Benidorm, Castelló i Picassent, realitzen la classificació dels residus d’envasos lleugers arreplegats a la Comunitat Valenciana.

En les plantes de selecció d’envasos lleugers es reben els envasos i residus d’envasos procedents de la recollida selectiva. En les dites plantes per mitjà de sistemes d’alta tecnologia se separen en les fraccions següents: envasos fèrrics, envasos no fèrrics, PET, PEAD, film, brick i mescla de plàstics.

A continuació els envasos s’embalen i s’envien a les recicladores designats per ECOEMBES. Totes les plantes disposen d’una aula d’educació mediambiental on es reben visites d’estudiants, associacions, etc.

VAERSA gestiona les plantes de classificació següents:

  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Castelló. 321/RTA/RNP/CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Picassent. 317/A/RNP/CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers d’Alzira. 179/A/RNP/CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Benidorm (en reconstrucció). 320/RTA/RNP/CV

Des de l’any 2011, el sistema de gestió ambiental de les plantes d’Alzira, Castelló i Picassent està certificat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 14001.

Certificat ISO 14001 Plantas d'envasoss 2017

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen