VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

A les Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers es reben els envasos i residus d'envasos procedents de la recollida selectiva. Allà mitjançant sistemes d'alta tecnologia es separen en les següents fraccions: envasos fèrrics, envasos no fèrrics, PET, PEAD, film, brick i barreja de plàstics.

A continuació els envasos s'embalen i s'envien als recicladors.

Totes les Plantes compten amb una Aula d'Educació Mediambiental on es reben visites d'estudiants, associacions, etc.

VAERSA ​​gestiona les següents Plantes de Selecció:

  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Castelló.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Picassent.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers d'Alzira.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Benidorm (en reconstrucció).

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen