Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Acreditació eficiència energètica: UNE-EN 16001:2010

Imagen

El concepte d'Eficiència Energètica busca promoure un ús eficient de l'energia, és a dir: no es tracta necessàriament de consumir menys, sinó de consumir millor.

Per aconseguir-ho han d'establir una sèrie d'accions tendents a optimitzar la relació entre la quantitat d'energia consumida i el que s'obté d'ella.

D'aquesta manera, mantenint els mateixos usos s'aconsegueix una reducció de consum, cosa que implica millores econòmiques i per al medi ambient.


La norma UNE-EN 16001:2010, descriu un sistema de gestió energètica (SGE), com una eina que té com a finalitat reduir costos, emissions i millorar l'eficiència del consum energètic. Els seus objectius són:

  • Fomentar l'eficiència energètica en les organitzacions.
  • Fomentar l'estalvi energètic.
  • Disminució de gasos efecte hivernacle.

VAERSA ​​pot implantar aquesta norma en aquelles empreses que desitgin:

  • Millorar l'eficiència energètica dels seus processos de forma sistemàtica.
  • Establir, implementar i mantenir un sistema de gestió energètica.
  • Assegurar la seva conformitat amb la seva política energètica.
  • Demostrar aquesta conformitat a altres mitjançant la certificació del seu sistema de gestió energètica per una organització externa.
  • Millores comercials: augment de la competitivitat, nous mercats (prioritat licitació).
  • Reducció de costos: optimització de l'ús de recursos, disminució de la intensitat energètica (consum energètic / PIB).
  • Prevenció de costos: eina idònia per facilitar la tasca del Gestor Energètic i implantació d'actuacions provinents d'auditories energètiques.