Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

UNE 45.011 Certificació de producte

Imagen

Certificar un producte, servei o sistema és declarar que, després d'una avaluació objectiva, aquest és conforme amb uns requisits prèviament establerts en un Reglament o Norma.

Els sistemes de certificació de producte es basen en aconseguir la suficient confiança en el sistema implantat per l'usuari (subministrador) de la marca, amb relació al fet que els productes que porten la marca de certificació compleixin amb els requisits establerts.

Les entitats de certificació de producte estan regulades per la Norma Internacional UNE-EN 45011, Norma que estableix els requisits que han de complir les entitats en relació a la seva competència tècnica.


En el cas que una entitat de certificació de producte utilitzi (o subcontracti) en el seu sistema de certificació activitats d'inspecció i / o d'assaig (Anàlisi) o calibratge, aquestes activitats es realitzaran d'acord amb les següents normes:

  • Inspecció: UNE-EN ISO 17.020.
  • Laboratoris d'Assaig i Calibració: UNE-EN ISO / IEC 17025.

El resultat del treball d'una entitat de certificació és l'adopció d'una decisió, que, en el cas de ser conforme, es plasma en l'emissió d'un certificat amb un abast i vigència determinats.