Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Entitat verificadora d'emissions CO2

Imagen

L'esquema europeu de comerç de drets d'emissions estableix que les organitzacions amb instal·lacions dedicades a activitats que emetin gasos d'efecte hivernacle han de notificar anualment mitjançant un informe la quantitat de CO2 que produeixen.

Aquest informe ha de ser verificat per una entitat independent i acreditada.


El procés de verificació GEH consta de les següents etapes:

  • Designació de l'equip auditor més adequat a les seves necessitats.
  • Anàlisi estratègic de la instal·lació.
  • Anàlisi preliminar de riscos.
  • Anàlisi de processos.
  • Declaració de la verificació.

Beneficis:

  • Conèixer veraçment el volum d'emissions de CO2 que la seva empresa emet.
  • Satisfer els requisits de l'esquema europeu de comerç de drets d'emissions.
  • Assegurar la transparència del procés de declaració d'emissions.

Les entitats verificadores Tècniques, han de realitzar els càlculs sobre emissions que corresponguin a les dades proporcionades per l'empresa o institució, que es comunicaran a l'empresa o institució a través del document 2 del Protocol: Valoració de CO2 a compensar.

Seguidament s'emetrà una Proposta de Compensació i reducció d'emissions de CO2, que es lliurarà a l'empresa o institució. Aquesta proposta inclourà terminis i mitjans de compensació i reducció.

Finalment es procedirà a la verificació de la realització de totes les anteriors fases del procés ia l'extensió de la corresponent Acreditació de Certificació.