Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Plans de Gestió en espais protegits

Els espais naturals protegits s'entenen com peces d'un mosaic territorial, diferenciades per requerir un model de gestió i un règim de protecció l'objectiu és el de garantir la provisió a la societat dels beneficis derivats del funcionament dels ecosistemes naturals. El paper d'aquests entorns protegits com a instrument per a la conservació de la natura és molt ampli i que serveixi com a instrument preventiu de l'ordenació territorial, com manteniment d'activitats econòmiques beneficioses per al territori, com prestadora de serveis recreatius, turístics i educatius, i amb freqüència el seu paper es concentra en la vigilància i al control de les activitats perjudicials per a les espècies i els seus hàbitats.

Sigui quin sigui el seu paper, la declaració d'aquests valuosos espais requereix inexorablement d'uns documents d'ordenació, planificació i gestió que regulin els usos i aprofitaments d'aquests. En resposta a aquest requeriment, l'empresa pública VAERSA​​, presta suport i assistència tècnica a la Conselleria competent en medi ambient en la redacció d'aquests documents, normes de gestió i treballs tècnics, amb l'objecte fonamental de conservar la correcta salut dels ecosistemes valencians en equilibri amb el desenvolupament social i econòmic d'un context en continu canvi.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen