Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Construcció i Manteniment Dipòsits Incendis Forestals

Durant els últims anys, VAERSA ​​ha construït dipòsits estratègicament distribuïts a les muntanyes, per tal que els camions autobombes i helicòpters disposin d'aigua durant els treballs d'extinció d'incendis forestals.

Aquests dipòsits tenen una secció en planta quadrada o circular, i estan construïts a base de formigó armat o xapa metàl·lica, tenen una capacitat aproximada d'uns 250 m3 i es troben dotats de sistemes d'abastament per autobombes.

Per evitar l'ofegament d'avifauna s'instal·len rampes que permeten la sortida d'aquest tipus d'animals. També es construeixen abeuradors per al bestiar que s'omplen amb el sobrant d'aigua d'aquests dipòsits.

Generalment l'ompliment es realitza amb aigua de pluja. De vegades es pavimenta un tram de camí que serveix de canalització d'aquest cabal d'aigua.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen