VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Voluntariat Forestal en Prevenció d'Incendis Forestals

VAERSA ​​té encomanada l'organització i gestió del voluntariat forestal dins del Pla de prevenció i vigilància d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana, per a la incorporació i sensibilització mediambiental de tots els participants.

Des del 2000 més de 4.800 persones han passat per aquest servei. Depèn del temps lliure de cada voluntari, però s'ha de comprometre com a mínim a 10 dies, consecutius o no, al llarg de tot un any per realitzar sortides amb les unitats de vigilància destinades a aquesta tasca.

Abans de començar l'activitat es realitza un curs bàsic de 5 hores: Legislació, Assertivitat, Transmissions, Incendis (identificació de fums), Orientació, etc.

El nombre de voluntaris actius el 2010 va arribar als 433 inscrits. Entre les xifres a tenir en compte durant 2010 tenim:

  • El 77% són homes i el 23% dones.
  • El 46% són de València, 17% d'Alacant, 37% de Castelló.
  • El 28% són menors de 30 anys i un 45% entre 30 i 45 anys.
  • El 44% és personal desocupat i 31% personal laboralment actiu.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen