Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Restauració Ambiental Extraccions Mineres

L'assistència d'ordenació d'activitats mineres a la Comunitat Valenciana avalua i comprova els plans de restauració integral (PRI) de l'activitat minera en espais forestals.

L'informe tècnic, segons Decret 82/2005, assegura la viabilitat dels mateixos així com la devolució a la muntanya dels valors forestals que el caracteritzaven.

Es comprova la viabilitat dels projectes de restauració com a pas previ a l'autorització de l'explotació.

VAERSA també realitza treballs de restauració d'explotacions mineres abandonades, anteriors al decret 82/2005 que implicaven l'obligació de la seva restauració, i els retorna al seu estat natural.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen