VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)

Històric d'Ofertes

Filtrar registres per any:
Departament Càrrec Centre de treball Estat del procés
Residuos CAP DE PLANTA València Procés finalitzat

Residuos CAP DE PLANTA Castelló Procés finalitzat

Residuos PEÓ RESIDUS VILLENA-ASP(Planta de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos de Villena i Abocador de Residus no perillosos d'Asp) Alacant Preselecció de candidatures

TEMARIO SELECCIÓN PEONES.pdf
Acta Nº 1 preselección candidaturas y baremación provisional.1 Peón Planta RSU Villena-Aspe 30-10-2017.pdf
Acta Nº 2 baremacion definitiva y resolucion alegaciones.Convocatoria prueba técnica.1 Peon Planta RSU Villena-Aspe.pdf
Acta Nº 3 resultado prueba tecnica. 1 Peon Planta RSU Villena-Aspe 11-11-2017.pdf
Acta Nº 4 resultado definitivo prueba técnica.Convocatoria entrevistas.1 Peon Planta RSU Villena-Aspe.pdf
Residuos PEÓ RESIDUS VILLENA (Planta de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos de Villena) Alacant Preselecció de candidatures

TEMARIO SELECCIÓN PEONES.pdf
Acta Nº 1 preselección candidaturas y baremación provisional. 2 Peones Planta RSU Villena 30-10-2017.pdf
Acta Nº 2 baremacion definitiva y resolucion alegaciones.Convocatoria prueba técnica.2 Peones Planta RSU Villena.pdf
Acta Nº 3 resultado prueba tecnica. 2 Peones Planta RSU Villena 11-11-2017.pdf
Acta Nº 4 resultado definitivo prueba técnica.Convocatoria entrevistas.2 Peones Planta RSU Villena.pdf
Residuos PEÓ RESIDUS ALZIRA (Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira) València Preselecció de candidatures

TEMARIO SELECCIÓN PEONES.pdf
Acta Nº 1 preselección candidaturas y baremación provisonal. 3 Peones Planta CEL Alzira 30-10-2017.pdf
Acta Nº 2 baremacon definitiva y resolucion alegaciones.Convocatoria prueba técnica.3 Peones Planta CEL Alzira.pdf
Acta Nº 3 resultado prueba técnica 11-11-2017. 3 Peones Planta CEL Alzira.pdf
Acta Nº 4 resultado definitivo prueba técnica.Convocatoria entrevistas.3 Peones Planta CEL Alzira.pdf
Residuos VIGILANT AMBIENTAL VILLENA (Planta de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos de Villena) Alacant Preselecció de candidatures

TEMARIO Y PREGUNTAS A DESARROLLAR VA.pdf
Acta Nº 1 preseleccion candidaturas y baremacion provisional. 1 Vigilante Ambiental Planta RSU Villena 21-11-2017.pdf
Acta Nº 2 baremacion definitiva y resolucion alegaciones.Convocatoria prueba técnica.1 Vigilante Ambiental.Planta RSU Villena.pdf
Acta Nº 3 resultado prueba tecnica 30-11-2017.1 Vigilante Ambiental.Planta RSU Villena.pdf
Residuos CAP D’OPERACIONS I CONTROL TÈCNIC VILLENA-ASP(Planta de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebujtos de Villena i Abocador de Residus no perillosos d'Asp) Alacant Finalitzat terme de recepció de curriculums

TEMARIO Y PREGUNTAS A DESARROLLAR JO.pdf
Acta Nº 1 preseleccion candidaturas y baremacion provisional. 1 Jefe de Operaciones y Control Técnico.Planta RSU Villena 21-11-2017.pdf
Acta Nº 2 baremacion definitiva y resolucion alegaciones.Convocatoria prueba técnica.1 Jefe de Operaciones y Control Técnico.Planta RSU Villena.pdf
Acta Nº 3 resultado prueba tecnica 30-11-2017.1 Jefe de Operaciones y Control Técnico.Planta RSU Villena.pdf
Servicio de Prevención TÈCNIC / A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS València Procés finalitzat

Obras y Proyectos ENGINYER/A TÈCNIC/A (En obres publiques, Topografia, Agrícola o Forestal) València Procés finalitzat

Obras y Proyectos ENGINYER/A TÈCNIC/A FORESTAL València Procés finalitzat

Obras y Proyectos PEÓ ESPECIALISTA ESCALADOR (CIEF-BANC DE LLAVORS) València Procés finalitzat