Acta N.1 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
Acta N.4 Fons Ajudes Socials 2011  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2017  (Clica ací)
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2018  (Clica ací)

Benvingut al Portal de Transparència de VAERSA

El portal de transparència de VAERSA és una eina per proporcionar i difondre de forma veraç la informació principal relacionada amb els serveis que presta i la seua gestió, garantint la transparència i el dret al lliure accés a la informació pública.

Aquest espai es divideix en tres blocs d'informació : dades organitzatius, dades que puguin resultar d'interès per als ciutadans i dades de caràcter econòmic financer, contractació i informació relacionada amb els recursos humans de VAERSA​​.En aquest apartat del web VAERSA ​​presenta la seua estructura corporativa, la composició del òrgan de govern i la representació sindical

En aquest apartat del web VAERSA ​​presenta la seua cartera de serveis.

En aquest apartat de la web VAERSA ​​es presenta informació relacionada amb la contractació , els recursos humans , àmbit econòmic - financer i endeutament de VAERSA ​​.


Legislació Transparencia