VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)

Recursos econòmics i personals

En aquest apartat de la web VAERSA ​​es presenta informació relacionada amb la contractació , els recursos humans , àmbit econòmic - financer i endeutament de VAERSA ​.

Contractació

Continguts relacionats amb els contractes , convenis i encàrrecs de gestió

Recursos humans

 • - Relació de llocs de treball

  • Relació de llocs de encomanes.pdf
  • En execució de la Sentència núm. 2661/2016 dictada en data 16 de novembre de 2016 per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Conflicte Col·lectiu 000026/2016), i d’acord amb el que disposa l’apartat 3.2.b) de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es procedix a donar PUBLICITAT a la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL elaborada per VAERSA, quedant no obstant condicionada la seua validesa i plena efectivitat, a l'emissió d'Informe favorable per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat, en els termes que preveu els articles 34 i 35 i concordants de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017.


   Aceptar

  • RPTs Plantes.pdf
  • En execució de la Sentència núm. 2661/2016 dictada en data 16 de novembre de 2016 per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Conflicte Col·lectiu 000026/2016), i d’acord amb el que disposa l’apartat 3.2.b) de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es procedix a donar PUBLICITAT a la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL elaborada per VAERSA, quedant no obstant condicionada la seua validesa i plena efectivitat, a l'emissió d'Informe favorable per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat, en els termes que preveu els articles 34 i 35 i concordants de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017.


   Aceptar

  • RPTs Estructura.pdf
  • En execució de la Sentència núm. 2661/2016 dictada en data 16 de novembre de 2016 per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Conflicte Col·lectiu 000026/2016), i d’acord amb el que disposa l’apartat 3.2.b) de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es procedix a donar PUBLICITAT a la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL elaborada per VAERSA, quedant no obstant condicionada la seua validesa i plena efectivitat, a l'emissió d'Informe favorable per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat, en els termes que preveu els articles 34 i 35 i concordants de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017.


   Aceptar

 • - Ocupació

 • Règim sobre incompatibilitats.pdf
 • Selecció de personal.pdf

Econòmic - financera

Endeutament