Sobre els contractes temporals i les borses de treball de VAERSA Grup

València, dimecres 17 de novembre de 2021. Vaersa informa:

 

VAERSA Grup convoca periòdicament borses de treball temporal, que atenen la legalitat vigent en matèria de contractació, amb l'objectiu de respondre amb eficàcia els encàrrecs que rep per part de les Administracions.

 

Aquestes borses de treball ofereixen contractacions temporals tot seguint l’ordre de la llista de persones millor classificades en relació amb la qualificació sol·licitada per a desenvolupar les funcions assignades a cadascuna d'elles.

 

El marc d'actuació temporal es refereix, en cada cas, a les circumstàncies per les quals es convoca la borsa; per exemple, la substitució temporal per baixa de la persona que realitza estructuralment el treball, la contractació de persones mentre arriba la convocatòria d'una oposició, el reforç de personal per a afrontar amb garanties els encàrrecs de servei públic que escomet VAERSA Grup o altres circumstàncies de necessitat conjuntural que així ho requerisquen.

 

Les persones que accedeixen a aquestes ocupacions mantenen íntegrament el seu lloc en el marc temporal acordat i en col·laboració amb el personal estructural de VAERSA Grup. Les persones coneixen sempre els mecanismes de contractació, la temporalitat dels encàrrecs i les condicions estipulades en les borses de treball quan accedeixen a elles. En finalitzar aquesta col·laboració, les persones treballadores retornen al seu lloc en les borses de treball i també es poden inscriure en les noves que es convoquen.

 

En VAERSA Grup respectem, des de la legalitat vigent en matèria de contractació, a les persones i el valor social del treball que exerceixen, en qualsevol de les modalitats, tant a les estructurals com a les encarregades de la realització d'encàrrecs temporals.