VAERSA proposa una RLT per a 2022 basada en criteris de consolidació d'estructura, eficàcia i adequació a les noves exigències dels seus treballs

L'empresa busca el reconeixement estable de la incorporació de 879 llocs en 2020 i la seua evolució cap a les exigències actuals del seu objecte social

 

Amb la proposta enviada a les organitzacions sindicals per a la seua negociació el pròxim 16 de març, la Direcció de l'empresa vol que aquesta Relació de Llocs de treball (RLT) servisca per a consolidar l'estructura de l'entitat, ateses les necessitats actuals i de forma ajustada al creixement anual de la massa salarial i les recomanacions realitzades per la Direcció General de Sector Públic instrumental respecte de la proposta de RLT de 2021.

 

Per a aconseguir aqueix objectiu i per a dotar de major transparència i eficàcia s'ha fet un important esforç per a dissenyar l'organigrama complet dels llocs de la RLT que incloga les relacions orgàniques de tots els llocs. Aquest disseny es completarà a partir del pròxim 17 de març amb el resultat de la negociació en el diàleg sindical i de les aportacions dels diversos departaments de l'entitat.

 

S'ha de subratllar que les propostes de creació de nous llocs s'han realitzat tenint en compte les necessitats de l'entitat que s'enfronta a reptes importants en el curt termini, per l'augment de les tasques, encàrrecs i serveis que s'estan assumint i dins del marc de l'esmentada massa salarial. En el cas de les propostes de reclassificació s'han estudiat els llocs que han tingut canvis de funcions que suposen majors requisits de formació i qualificació. També s'han abordat aspectes formals com són unes certes denominacions que es canvien per a ajustar-les a la nomenclatura actual.

 

Important destacar que s'ha treballat a millorar i adaptar a la realitat de l'entitat les funcions i els requisits de cada lloc de treball de la RLT proposta.

 

Finalment, i d'acord amb la valoració de la sentència de 2020 relativa a llocs estructurals de VAERSA originats per la repetició d'encàrrecs de gestió, s'ha fet un important esforç per a deslligar la RLT dels encàrrecs i que aquest instrument siga un vertader reflex de la realitat dels treballs que es realitzen per a les diferents administracions, tant dels actuals, com dels que es puguen incorporar en un futur.