VAERSA manté les millores en el reglament de borses i els cridaments per a interinitats a totes les persones integrants

VAERSA recorrerà la nul litat de l'acord de Borses per a mantenir la millora en les ofertes d'ocupació i la legalitat dels contractes

València, 21 de març de 2022

L'acord entre VAERSA i els sindicats UGT i CCOO assolit el passat desembre millora la transparència en la gestió de les borses i garanteix l'aplicació de la normativa sobre contractació temporal que estableixen I’Estatut dels Treballadors, el II Conveni col·lectiu del Personal Laboral al servei de I’ Administració Autonòmica i el III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. Aquest acord, a més a més, en facilitar la distinció dels cridaments en funció de la relació contractual següent, permet que les persones integrants de la borsa accedisquen a llocs de contractació per interinitat sense cap tipus de restricció temporal.

Des del punt de vista de les dues forces sindicals, que juntes superen el 55% de representativitat, i de l'empresa aquesta fórmula és una concreció necessària del marc jurídic vigent relatiu a contractació temporal ja que adapta les normes abans esmentades a la tipologia dels treballs de VAERSA i la millor utilització del bagatge en experiència i formació de les persones candidates.

La representació sindical de STAS—lv en canvi, va veure motiu per a recórrer aquest acord davant del TSJCV i el Tribunal els ha donat la raó en tant que ha declarat nul l'acord. VAERSA, per la seua part i assessorat per l'Advocacia de la Generalitat, ha decidit recórrer la sentència atenent a que el Tribunal no ,fa una interpretació correcta del sentit del reglament i el seu ajustament a la normativa bàsica laboral. Igualment, entenen que aquesta sentència del TSJCV és merament dectarativa i no sosceptible d'execució atès que han de contemplar-se les circumstàncies particulars de cada candidat i per tant es descarta el caràcter genèric que ha de presentar una sentència de conflicte col lectiu’per a ser executada.

Per tot això, la direcció de VAERSA ha decidit, vist que és una millor condició per als candidats de manera que tinguen més oportunitats de treballar i, en vistes que la sentència del TSJ no és ferma, presentar recurs davant el Tribunal Suprem i mantenir les relacions laborals i de cridaments de les borses tal i com es contempla en l'actual reglament i amb el paràgraf afegit per aquest acord en allò que fa referència a cridaments per contractes temporals de durada determinada.