Vaersa consumix energia 100% d'origen renovable, contribuint significativament a la reducció de la Vaersa consumix energia 100% d'origen renovable, contribuint significativament a la reducció de la petjada de carboni de l'organització

Vaersa consumix energia 100% d'origen renovable, contribuint significativament a la reducció de la petjada de carboni de l'organització

Les empreses subministradores d'energia 100% renovable durant 2018 són Gas Natural Comercializadora i Suministros Especiales Alginetenses, Coop. V, que subministren energia amb garanties d'origen renovable a les plantes de tractament de residus i a les instal·lacions i oficines que Vaersa té distribuïdes per la Comunitat Valenciana.


El plec de prescripcions tècniques d'ambdós contractes inclou una clàusula en què s'exigeix que l'energia subministrada siga 100% d'origen renovable. Des de 2015, que Vaersa va començar a contractar energia renovable, la petjada de carboni de Vaersa s'ha reduït en un 40%.

Esta mesura, contribuïx a la reducció de la petjada de carboni de Vaersa, ja que al ser 100% d'origen renovable, pot considerar-se que el seu factor d'emissió (en tones de CO2 equivalents) és nul. La reducció de la petjada de carboni es troba dins dels Objectius ambientals que Vaersa ha establit, dins dels sistemes de gestió mediambiental ISO 14001 /EMAS sota els que l´organització està certificada.