VAERSA presenta a la representació sindical la seua proposta d’OPO d'estabilització per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Hui ha tingut lloc la reunió de la Comissió de negociació de l'empresa per a negociar els termes de les convocatòries.

Amb aquesta proposta, la Direcció de l'empresa vol que aquesta Oferta pública d'ocupació (OPO) servisca per a consolidar l'estructura de l'entitat ja que permetrà realitzar avanços significatius en l'establiment d'una plantilla fixa i l'estabilització d'un percentatge important de la contractació temporal.

Per a aconseguir aqueix objectiu s'ha fet un important esforç per a elaborar un document que incloga llocs de l’OPO 2021, llocs de plantilla, llocs dels denominats encàrrecs estructurals i llocs ocupats per persones que han sigut declarades personal indefinit no fix per sentència judicial ferma que complisquen amb el que s'estableix en la Llei 20/2021.

A més, VAERSA convocarà l’OPO de reposició per a la planificació i gestió corresponent a l'any 2022. Suposa una oportunitat per a estabilització de la plantilla que hem d'aprofitar.

S’han valorat positivament la pràctica totalitat de les propostes sindicals en els diversos àmbits de la negociació: interpretació dels criteris de selecció de places, revisió de places concretes, necessitat de convocar un concurs de trasllats el més ampli possible i altres.

Important destacar que s'ha treballat en el disseny d'un model de concurs de trasllats periòdic que té com a finalitat la provisió de les places vacants de l'empresa i facilitar la mobilitat del personal de l'entitat i que serà presentat de nou i amb més detall a la representació sindical quan estiga definit per a la proposta.

L’OPO d'estabilització es publicarà abans del 1/6/22 i la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places es realitzarà abans del 31/12/22. La resolució de tots els processos selectius d'aquesta OPO finalitzarà abans del 31/12/24.