VAERSA Grup presta un servei essencial per al seguiment, control i millora de la sanitat forestal i dels cultius i plantes de viver produïdes a la Comunitat Valenciana

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al seguiment, control i millora de la sanitat forestla i dels cultius i plantes de viver produïdes a la Comunitat Valenciana

Durant la campanya 2021 es van realitzar un total de 63.802 anàlisis

2 de juny de 2022

El Departament de Serveis i la Direcció General de VAERSA  Grup ha realitzat hui una visita a les instal·lacions del Laboratori de Diagnòstic Fitopatològic i a l’Insectari situades en el centre que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica posseeix a Silla (València).

La seua tasca respon al servei públic que brinda l'empresa dins del PLA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ D'ALERTA DE PATÒGENS EN VEGETALS 2021/2022 i CRIA EN MASSA I MANEIG DE DEPREDADORS I PARASITOIDES que realitza per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Amb aquests dos encàrrecs es tracta de realitzar un seguiment, control i millora de la sanitat forestal i dels cultius i plantes de viver produïdes a la Comunitat Valenciana. En el cas del laboratori, mitjançant la realització d'analítiques de mostres vegetals i la producció de parasitoides (enemics naturals) i en l'Insectari per a la seua solta en cultius, amb la finalitat de reduir els nivells de plaga mitjançant la lluita biològica.

Laboratori de diagnòstic fitopatològic

En aquestes instal·lacions es processen i analitzen les mostres vegetals procedents dels programes de vigilància i diagnòstic precoç de diferents espècies vegetals. Aquestes instal·lacions es divideixen en tres àrees:

Àrea de Bacteris

Comprén les anàlisis per a la detecció de bacteris que afecten cultius de la Comunitat Valenciana com ara la Xylella fastidiosa .

Àrea de Virus

En aquesta àrea es realitza el processament i anàlisi de mostres susceptibles d'estar afectades per virus. Per a això, en la Comunitat Valenciana es compta amb diferents programes de diagnòstic precoç i certificació de cultius.

Àrea de Fongs i Nematodes.

Es realitzaran analítiques per a la detecció de diferents tipus de fongs i nematodes, prenent com a base 500 mostres anuals.

Actualment es troben en procés d'implantació d'un sistema de gestió per a l'acreditació del laboratori conforme als requisits de la Norma ISO 17025.

 

Experiències i persones vinculades als encàrrecs

El pla de la visita es va centrar a accedir a les instal·lacions i conéixer al personal que treballa en tots dos encàrrecs i d’aquesta manera saber de primera mà les tasques que es desenvolupen en aquest espai.

Després de conéixer les seues experiències diàries, es va celebrar una reunió amb els empleats per a comentar els canvis organitzatius sorgits en l'empresa en la seua condició de mitjà propi i acabar exposant al detall les activitats que desenvolupen les persones dins del marc dels encàrrecs.

Precisament, l'empresa pública posa a disposició de la Conselleria 21 persones per a realitzar els encarregues corresponents, amb un tècnic superior, dos analistes, quinze auxiliars de laboratori i tres peons especialistes.

 

Instal·lacions de l'insectari

Finalment es va realitzar una visita a les instal·lacions de l'insectari on es realitza la cria de parasitoides per a la lluita biològica (estratègia de control en la qual s'utilitzen poblacions de parasitoides i depredadors per a reduir la població d'una espècie de plaga per davall d'un llindar econòmic de danys). A Silla es cria principalment el Cryptolaemus montrouzieri que és el principal depredador del cotonet o Planococcus citri i que ha demostrat eficàcia en la lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica o Delottococcus aberiae.

 

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.