VAERSA Grup per encàrrec de la Direcció general de medi natural gestiona el major refugi de la Comunitat Valenciana d'anguiles, truita comuna i la Loína, el Centre de Cultiu de Peixos de Toixa

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al desenvolupament dels Plans de Gestió de l'Anguilla, de la Truita Comuna, Pla de eliminació d'Espècies Exòtiques Invasores i Pla de Seguiment de les Poblacions íctiques de les masses d'aigua continentals de la C.V.

5 de juliol de 2022

El Departament d'Obres i Projectes i la Direcció General VAERSA ha realitzat avui una visita a les instal·lacions del Centre de Cultiu de Peixos que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica posseeix a Tuéjar (València).

Mitjançant l'encàrrec adjudicat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica VAERSA desenvolupa en aquest centre tasques fonamentals per a la conservació de l'Anguilla i Truita Comuna, espècies fonamentals per a la conservació dels ecosistemes aquàtics.

Al centre arriben les angules procedents dels contingents de pesca i també procedents dels decomisos dels cossos policials durant el control del contraban d'espècies. En les instal·lacions de Tuéjar es procedeix a la cria i engreixament de les angules fins que tenen una grandària apta per a la repoblació, També es crien alevins de truita comuna mediterrània, procedents de reproductors de les línies autòctones de la Comunitat Valenciana, per a realitzar repoblacions i millorar l'estat de conservació de l'espècie.

El personal de la brigada de plans de pesca realitza a més mostreig de les poblacions de peixos, mitjançant pesca elèctrica, i anàlisi de la qualitat de les aigües, en els rius de la Comunitat Valenciana per a conèixer l'estat de conservació dels ecosistemes aquàtics.

 

Experiències i persones vinculades als encàrrecs

El pla de la visita es va centrar en accedir a les instal·lacions i conèixer al personal que treballa en l'encàrrec per a així saber de primera mà les tasques que desenvolupen en aquest espai.

L'equip de plans de pesca continental està format per quatre capatassos especialitzats en piscicultura de conservació i mostreig de poblacions de peixos mitjançant pesca elèctrica, amb una dilatada trajectòria fent aquests treballs dins de l'empresa.

 

Mostreig de poblacions

Una vegada visitades les instal·lacions, el Director General i la Direcció del Departament d'Obres i Projectes van acompanyar a l'equip de plans de pesca a la realització d'un mostreig de poblacions de peixos mitjançant pesca elèctrica en un tram del riu Túria al seu pas per la localitat de Xulilla, on van poder comprovar de primera mà el treball que realitzen per a caracteritzar l'estat de conservació dels hàbitats aquàtics.

Les dades obtingudes per aquests mostrejos periòdics permeten controlar l'estat de salut de les espècies piscícoles amenaçades. Sent aquest un indicador rellevant de l'estat de salut del riu.

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent-hi el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.