VAERSA reforça el seu compromís amb l'ètica i integritat pública.

VAERSA es converteix en la primera empresa del sector públic instrumental de la GVA a llançar un pla d'integritat pública de la mà de l'Agència Valenciana Antifrau.

Aquest matí, el Director General de VAERSA, Ferran Vicent Garcia Ferrer, i el Director General de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Antoni Llinares, han procedit a la signatura del Protocol de col·laboració per al foment de les activitats de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública amb l'objectiu de millorar les funcions i fins respectius que tenen encomanats totes dues entitats.

Amb aquesta important iniciativa, VAERSA es converteix en la primera empresa del sector públic instrumental de la GVA a llançar un pla d'integritat pública de la mà de l'Agència Valenciana Antifrau, òrgan independent encarregat de previndre la corrupció en la Comunitat Valenciana.

L'objectiu de la Directiva (UE) 2019/1937, és protegir a tots aquells denunciants que actúen de bona fe i desitgen informar sobre actes delictius, existint l'obligatorietat d'establir canals i procediments de denúncia interna i externa. Amb la finalitat de donar compliment a les exigències d'aquesta Directiva, VAERSA posarà en marxa el seu canal de denúncies intern en col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau i utilitzarà com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de l'Agència Valenciana Antifrau mitjançant l'adhesió a aquest.

VAERSA es troba davant una oportunitat per a enfortir els seus elements de governança i dissenyar mecanismes que oferisquen una seguretat raonable en el compliment normatiu en totes les àrees de l'organització, per al que definirà i confeccionar el seu propi pla d'integritat pública.

Aquest és indubtablement un dels reptes més importants als quals s'enfronta l'entitat, que implica l'evolució de l'organització cap a una cultura més sòlida, a la recerca de valors, principis i normes ètics.

VAERSA ha d'avançar cap a un model organitzatiu orientat a transformar l'entitat en una empresa pública moderna i avançada, en la qual l'ètica, les pràctiques de bon govern i la transparència siguen els valors sobre els quals oferir els serveis públics que presta a fi de satisfer les necessitats de la societat valenciana. És la seua intenció demostrar la seua oposició al frau i a la corrupció en l'exercici de les seues funcions, que comporta una tolerància zero davant el frau.

Es promourà que tot el personal de VAERSA assumisca també aquest compromís, per al que es recolzarà en el seu Codi Ètic.

En aquesta mateixa línia, es promouran accions de formació i sensibilització per a enfortir la cultura de l'empresa i el compromís dels empleats públics amb la integritat i els valors ètics.

Pdf