VAERSA S'ADHEREIX AL 'PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA'

Fa poc més d'un mes s'acabaven en Vaersa, entitat dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, els treballs d'elaboració del Pla d'Igualtat i amb motiu del dia contra la violència de gènere del passat diumenge 25 de novembre, l'empresa pública signaven el 'Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista' (https://www.sumatalpacte.com/) comprometent-nos a elaborar abans de final d'any una declaració de principis amb l'objectiu de mostrar el compromís, conjuntament assumit per la Direcció i la representació de les Treballadores i Treballadors de Vaersa, per a la prevenció i eliminació de l'assetjament per raó de sexe i l'assetjament sexual.

Tota l'organització pretén que aquesta fita siga un pas més, juntament amb el desenvolupament de les accions del pla d'igualtat, a l'adreça d'erradicar conductes masclistes i discriminatòries que pogueren produir-se en l'entitat, contribuint a la millora de la societat també en aquest àmbit, a més d'en els seus àmbits d'actuació en el medi ambient i el territori.