VAERSA INFORMA CONCURS DE TRASLLATS 26/08

Hem publicat el llistat provisional de revisions de baremació, participació i adjudicacions del concurs de trasllats. Podeu consultar-lo a l’enllaç:
https://empleo.portalvaersa.com/es/ConcursoTraslados/Home/Activas
 

Alguns recordatoris i aclariments sobre el concurs actual en marxa:


Des del moment que vos arriba la notificació de revisió de les baremacions teniu cinc dies naturals per enviar les vostres reclamacions. Aquesta és la via reconeguda per a atendre les vostres reclamacions.

En les cridades per a oferir-vos llocs de destinació se us informa amb més detall i se us aclareixen els dubtes que plantegeu i alhora se vos demana que escolliu destinació o decidiu no optar en aquesta convocatòria. Necessitem, en qualsevol cas un correu dirigit a rrhh@vaersa.com amb l’acceptació o no acceptació d’una nova destinació.

- La qualificació de “revisat” s’escriu quan ja ha transcorregut el termini de reclamacions per a la comprovació de la baremació i s’han atés eixes reclamacions si s’han produït.

 

Informar-vos també que la setmana vinent atendrem diverses reclamacions sobre deficiències en el procediment que han manifestat els representants sindicals i mirarem la forma d’esmenar-les si s’escau.

 

Agrair una vegada més l’esforç i comprensió de les treballadores i treballadors que estan fent possible el procediment i de les persones que esteu participant.