VAERSA INFORMA CONCURS DE TRASLLATS 31/08

 

Després de la reunió amb representants sindicals i valorades les reclamaclons i reivindicacions presentades s'ha decidit adoptar els següents mesures de revisió l millora:
 

1. Respecte de la formació no relacionada amb les funcions del lloc de treball: es valora la possibilitat d'incloure-la amb una puntuació menor en els futurs concursos de trasllats i també en altres processos d'incorporació o millora de llocs de treball de l'empresa. Aquesta revisió es farà per a properes convocatòries i no tindrà efecte en la baremació vigent en aquesta convocatòria.

2. Respecte de la formació qüestionada per no ser considerada relacionada amb les funcions del lloc de treball: un cop acabada l'adjudicació de places d'aquesta primera adjudicació (mes d'octubre) es farà una revisió amb un llistat concret de quina formació es considera o no relacionada amb els treballs dels col·lectius afectats per aquest discrepància. Aquesta revisió es farà abans de la següent adjudicació prevista per al mes de desembre.

3. En el cas que alguna persona haja perdut l'opció d'accedir a una plaça per una discrepància en la puntuació en aquest àmbit de la formació, ha de presentar escrit a Recursos Humans amb la puntuació que considera correcta ben detallada i la plaça a la qual volia optar. Comprovada la fonamentació de la reclamació es reunirà la comissió de baremació per estudiar-la i subsanar-la si és el cas.

 

Altra informació a destacar:

1. VAERSA està revisant d'ofici els mèrits associats a l'experiència laboral a l'empresa. Aquesta revisió es fa a l'alça i exclusivament per al concurs de trasllats i té per objecte principal subsanar errades en l'assignació d'apartats i en el còmput dels períodes del personal fixe discontinu.

2. Recordem que les reclamacions individuals són part del procés de qualsevol concurs públic i que cal transmetre-les pel canal habilitat i en el termini establert. Totes les reclamacions seran ateses per l'empresa i no es poden subsanar les errades no reclamades.

VAERSA agraeix a la representació sindical el treball de sistematització i de proposta de revisió del procés i el clima de diàleg establert.

Insistim també en el nostre reconeixement a l'esforç i comprensió de les persones

treballadores que hi participent i de les que estan duent-lo endavant.