Publicat el llistat provisional d’adjudicacions del concurs de trasllats de VAERSA

Obert el termini de reclamacions per a corregir una adjudicació de vacant fins el proper divendres, 1 d’octubre, a les 14 hores

Divendres passat es va publicar en el Portal d'ocupació de l’empresa el llistat complet del concurs de trasllats amb les adjudicacions de vacants resultants del procés.

D’acord amb els acords assolits en la Comissió de Contractació, s’ha obert un termini de cinc dies naturals per tal que el personal puga reclamar la correcció d’una adjudicació de vacant. Per dur a terme la reclamació cal indicar quina vacant és la que es vol escollir, però  ha resultat adjudicada a una persona amb major puntuació, i la descripció exacta dels apartats del barem en els quals reclama la variació i la seua quantificació.

Aquesta reclamació cal enviar-la al  correu electrònic rrhh@vaersa.com on s’indicaran les dades personals, la plaça a la qual es desitja optar d'entre les assignades a altres persones candidates del perfil des del qual participa i la quantificació dels mèrits no reconeguts.

Aquesta reclamació es pot presentar des del dilluns, 26 de setembre, fins el proper divendres, 1 d'octubre, a les 14.00 hores. Al llarg de la setmana següent, si escau, es reunirà la comissió de baremació per revisar les sol·licituds i demanar la documentació pertinent. Transcorregut aquest darrer termini es procedirà a publicar el llistat de l’adjudicació definitiva del procés de concurs de trasllats al portal d’ocupació de VAERSA i també al DOGV.

Les incorporacions als nous llocs de treball adjudicats seran efectives el proper 1 de novembre.

Podeu consultar el llistat de les adjudicacions provisionals al següent enllaç: https://www.portalvaersa.com/portalempleado/webservices/publicos/AdjuntoFase.ashx?id=596