VAERSA renova la certificació ISO 45001:2018

La nova Direcció General ratifica el seu compromís amb la Prevenció de Riscos Laborals i avança cap a la integració dels diferents Sistemes de Gestió

VAERSA ha obtingut la renovació del certificat del seu Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball conforme als requisits de la Norma UNE ISO 45001:2018. Aquest certificat se suma als ja implantats per l'empresa en materia de qualitat i gestió mediambiental (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020 i EMAS).

Aquest certificat acredita les bones pràctiques de VAERSA en l'àmbit de la seguretat en el treball així com en el de la prevenció, elements que, en temps difícils i incerts com els actuals, es converteixen en vitals per a tota empresa.

Disposar d'un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral, basat en la Norma ISO 45001:2018, ens permet identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals en el dia a dia, amb el que s'aconsegueix eliminar o minimitzar riscos per als nostres treballadores i treballadors.

El compromís de la Direcció General es veurà reforçat amb la realització d'accions formatives relatives a la prevenció de riscos psicosocials i a la prevenció de l'assetjament laboral i amb la implantació d'un Sistema de Gestió de la Prevenció del Delicte, per dotar-se de la figura de Compliance, conforme a la Norma ISO 37301. En aquest sentit cal destacar que VAERSA es troba en procés d'implantació del seu canal de denúncies en col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau.

VAERSA, com a empresa referent del sector públic, continuarà dotant-se de quantes ferramentes siguen necessàries per a garantir l’estricte compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals, demostrant així la seua aposta per la millora contínua de les condicions de treball, la seguretat i salut de les persones treballadores, com a valors fonamentals de la nostra política empresarial.

VAERSA vol agrair el seu esforç i dedicació a totes les persones que han fet possible obtindre la renovació d'aquesta certificació.