VAERSA Grup presta un servei essencial per al seguiment, control i millora de la sanitat animal a la Comunitat Valenciana

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al seguiment, control i millora de la sanitat animal

Una representació del Departament de Serveis i la Direcció General de VAERSA Grup ha realitzat aquest matí una visita a la SAT Hnos. Garcia Piera situada a Masalavés que compta amb 158 exemplars de raça bovina.

Han pogut comprovar, de la mà de 2 inspectors, la realització de la prova de diagnòstic de tuberculosi bovina que ha consistit en l’intradermotuberculinizació simple (IDTB) en diversos exemplars aplicant una interpretació de la tècnica en funció de la prevalença de ramat de la comarca.

Complementàriament i a petició del Servei de Producció i Sanitat Animal es podrà realitzar una intradermotuberculinizació comparada (IDTBc) amb tuberculina i/o la prova del Gamma Interferó. La prova de l’IDTB es realitzarà als animals que superen l'edat mínima que indique el Pla Anual Zoosanitari (PAU) en vigor de l'any en curs.

VAERSA Grup és la primera Entitat d'Inspecció de Sanejament Ramader a Espanya acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) conforme a la norma ISO 17020, que estableix els requisits que han de complir les entitats que duen a terme activitats de control i verificació de productes, instal·lacions, processos productius i serveis.