VAERSA APROVA EL SEU PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ D’ASSETJAMENT LABORAL I IMPARTEIX FORMACIÓ ESPECÍFICA PER PREVINDRE ELS RISCOS QUE AFECTEN A LA SALUT MENTAL

VAERSA, amb la participació dels representants dels treballadors dels tres comitès de seguretat i salut i de la Comissió d’igualtat, aprova per unanimitat la nova edició del “Procediment de prevenció i actuació front assetjament laboral, assetjament sexual o per raó de sexe, violència laboral. Gestió de Resolució de Conflictes”.Acoso

S’inclou com a garantia al procés la constitució d’una Unitat de Resolució de Conflictes, prevista al protocol vigent de la Generalitat Valenciana, que serà l’encarregada de gestionar i resoldre, de manera col·legiada,  totes les situacions conflictives que es puguen donar a l’empresa.

El nou procediment permetrà actuar davant situacions on el personal de VAERSA, per raons motivades, veja compromés el procés, o la possibilitat de presentar denúncia per la gravetat dels fets inclús en cas que afecte o tinga l’implicació d’alts càrrecs. Es disposa la via de denunciar davant la inspecció general de serveis de la Generalitat Valenciana, a través de l’aplicació web Confident-GVA.

Com a eina bàsica per a la prevenció de riscos psicosocials (conflictes, síndrome burnout o, en casos més greus, assetjament o violència laboral) que poden originar problemes de salut, VAERSA aposta per la formació en la matèria. Així, amb la intenció d’avançar un pas més en la millora contínua, en una primera fase es va a realitzar una formació específica a tot el personal directiu i comandaments intermedis amb responsabilitats preventives, un total de 32 persones, amb els següents objectius:

  • Dotar al personal de VAERSA d’eines eficients per a exercir un lideratge saludable i anticipar-se i previndre el conflicte.
  • Evitar i anticipar l’assetjament laboral en qualsevol de les seues formes.
  • Reconéixer els diferents rols i estils conductuals dels seus equips i adaptar-se de la manera més eficaç per a obtindre el màxim rendiment, així com evitar factors estressants.
  • Prendre consciència de la importància de la intel·ligència emocional en el benestar i el clima dels equips de treball.
  • Exemplaritat i impuls de bones pràctiques de lideratge per al foment d’entorns de treball saludables.

En una segona fase, es planificarà la formació en aquesta matèria a la resta de la plantilla en general a través del programa de formació de l’empresa que s’està desenvolupant, per tal de sensibilitzar en la identificació i prevenció de l’assejament.