Departament Financier

El Departament d’Administració i Finances de VAERSA s’encarrega de les labors administratives i financeres que l’empresa genera a través dels distints departaments.

Entre les seues funcions destaquen:

  • Registre i verificació de factures de proveïdors.
  • Comptabilitat general.
  • Gestió de cobraments i pagaments.
  • Gestió de tresoreria.
  • Assessorament en matèria tributària als distints departaments de VAERSA i a les empreses participades.
  • Gestió d’impostos i la resta d’obligacions amb l’Administració tributària.
  • Elabora els pressupostos anuals i s'encarrega de la gestió i el control d'estos, etc.
  • Atén les auditories externes.