Departament de Residus

El Departament de Residus gestiona l'explotació de tot tipus d'instal · lacions per a la recollida, selecció, tractament i reciclatge de residus sòlids urbans, inerts, industrials i perillosos, seguint sempre les directrius de la Generalitat Valenciana i de la Unió Europea en aquesta matèria .

En aquestes instal · lacions també fomenta l'educació ambiental entre la població, mitjançant campanyes d'informació i sensibilització in situ sobre recollida selectiva, recuperació i tractament de residus.

A més, promou la construcció de Plantes de Tractament de Residus i a més, realitza una important tasca en la millora paisatgística mitjançant la clausura i restauració d'abocadors controlats i incontrolats.

Explotació i Gestió de residus: Respecte, reutilització i futur.

Amb l'objectiu d'aconseguir una major sostenibilitat, una de les principals línies de treball de VAERSA és l'explotació i gestió de tot tipus de residus: paper i cartró, vidre, plàstics, metalls, matèria orgànica, piles, làmpades de mercuri, ferralla, alumini, plaques de circuits impresos, cables.

Per això VAERSA explota les següents plantes de residus:

  • Plantes de compostatge de residu urbà
  • Abocadors de residus urbans
  • Plantes de transferència de residus urbans
  • Gestió de plantes de selecció d'envasos lleugers.
  • Planta de tractament de piles, piles botó i làmpades de mercuri.

 

Infraestructures de residus: Gestió, restauració i recuperació.

Una de les activitats més importants de VAERSA és la construcció d'infraestructures per a la gestió de tot tipus de residus, a més de la restauració ambiental d'abocadors i la posada en marxa d'ecoparcs.

  • Construcció i restauració ambiental d'abocadors per tal d'evitar i pal · liar les accions ambientals que provoquen els mateixos
  • Construcció d'ecoparcs o punts nets, com sistemes de recollida selectiva dels residus domèstics per permetre el reciclatge dels mateixos.
  • Construcció de plantes de tractament de residus per a la classificació d'envasos lleugers: Planta d'Alzira, Benidorm, Castelló, Picassent
  • Construcció de plantes de tractament de residus sòlids urbans: Planta de Villena.
  • Construcció de plantes de transferència de residus sòlids urbans. Plantes de Benidorm, Dénia i Alcoi.