Departament de Serveis

El departament de Serveis té com a missió servir com a assistència tècnica i ens instrumental de l’administració pública en diversos camps d’actuació relacionats amb l’ordenació, protecció i gestió del territori, i garantir la seua conservació, el desenrotllament socioeconòmic sostenible i el suport social en les nostres actuacions.

El nostre model de treball es regix per una sèrie de principis claus que se sustenten en l’equip multidisciplinari de treballadors, la comunicació, la innovació i els processos de millora contínua, i perseguim sempre adaptar-nos a les necessitats específiques de cada un dels nostres clients.

Les grans àrees de treball són:

Espais Naturals i Xarxa Natura 2000: Recuperació, manteniment i restauració

VAERSA posseïx el personal i els mitjans necessaris per a la realització de les labors de conservació i manteniment dels espais i de les espècies presents en tota la geografia de la Comunitat Valenciana, a través de diferents accions:

 • Execució de projectes de conservació de flora rara, endèmica, o amenaçada.
 • Execució de projectes de recuperació i conservació de fauna amenaçada a través de Centres de Recuperació de Fauna, equips tècnics de seguiment i centres d’investigació piscícola.
 • Intervencions de millora d’hàbitats naturals o prioritaris.
 • Adequació i manteniment d’infraestructures, instal•lacions i àrees d’ús públic del medi natural: construcció de miradors, observatoris, neteja d’instal•lacions, etc.
 • Adequació i manteniment de sendes i itineraris interpretatius que minimitzen els riscos per als usuaris: Recuperació i senyalització de sendes d’ús públic destinades a la pràctica d’activitats recreatives.

 

Comunicació Ambiental i Divulgació: Protecció, respecte i sostenibilitat

VAERSA fomenta el respecte al medi ambient a través de múltiples activitats de sensibilització, educació ambiental, campanyes de comunicació, divulgació de productes i servicis. Els professionals de comunicació de VAERSA, immersos en totes les àrees del Departament de Servicis, realitzen:

 • Campanyes de sensibilització amb l’exercici d’activitats capaces de generar una actitud positiva de respecte i sostenibilitat mediambiental. VAERSA té el personal adequat per a realitzar campanyes d’impacte i repercussió social en tots els formats de disseny.
 • Gestió d’instal·lacions de proximitat al ciutadà com a centres d’Interpretació de Visitants o centres museístics. El personal de VAERSA dinamitza estos espais de trobada i busca la implicació de la població en la conservació del medi natural i rural.
 • Programes d’Educació Ambiental: destinats a generar canvis en la societat per a la millora mediambiental dels ecosistemes i la seua protecció, a través d’hàbits de consum, actituds i capacitació.
 • Programes d’Intepretación del Patrimoni. VAERSA està especialitzada en l’elaboració d’itineraris en el medi natural i urbà l’objectiu dels quals són la divulgació dels valors ambientals, científics, educatius i socials de l’entorn. Este tipus de comunicació creativa connecta emocionalment i intel•lectualment amb els participants.
 • Formació mediambiental: el ventall de professionals de VAERSA permet comprendre els diferents àmbits mediambientals i formatius: legislació, medi natural, aprofitaments i gestió forestal, vigilància, gestió per a la conservació, comunicació ambiental, interpretació del patrimoni, etc.

 

 

 

Disseny i execució de projectes que promoguen l’impuls socioeconòmic per a poblacions locals en àrees naturals i rurals: Desenrotllament per a la conservació

 • Servici per a l’obtenció de segells o figures de certificació amb valor afegit per a empreses tant de l’entorn rural com a urbà, sempre amb l’objecte del desenrotllament socioeconòmic d’estes i la seua àrea d’actuació.
 • Creació i promoció de la Xarxa de Paratges Naturals Municipals.

 

Vigilancia preventiva frente al riesgo de incendios forestales: Las políticas preventivas como base de la conservación.

VAERSA disposa d’un ampli grup de professionals de quasi 450 persones encarregades, principalment, de vigilar, dissuadir i informar a fi d’evitar l’inici d’incendis forestals.

Els mitjans que integren el Pla de vigilància d’incendis forestals són:

 • 68 observatoris forestals.
 • 101 unitats mòbils de vigilància.
 • 1 unitat tècnica de seguiment d’incendis forestals.
 • 3 llocs UBE.
 • 447 persones entre tècnics, caps sobre el terreny i vigilants.

 

La finalitat del Pla de vigilància és tant la prevenció de la iniciació d’incendis forestals, com el suport a l’extinció, gràcies al coneixement del terreny del personal del Pla (repartit al llarg de tota la geografia) i les dades tècniques facilitades per la unitat de seguiment d’incendis.

VAERSA s’encarrega de la gestió dels mitjans i infraestructures de vigilància, la seua distribució en tot el territori, la planificació d’horaris, rutes, dispositius especials, etc., en funció de les distintes previsions meteorològiques i preemergències establides.

A més, intrínsecament lligades a la prevenció d’incendis forestals, el personal del Pla de vigilància realitza una sèrie de tasques relacionades amb emergències i manteniment d’infraestructures:

 • Revisió periòdica de l’estat dels depòsits d’aigua destinats a la lluita contra incendis forestals.
 • Supervisió de la xarxa de camins i pistes forestals.
 • Col·laboració en la busca de persones desaparegudes.
 • Atenció a víctimes en accidents en terreny forestal.
 • Col·laboració en situacions d’emergència d’origen meteorològic.
 • Manteniment de les infraestructures de la xarxa d’observatoris forestals.

 

Cal afegir que el Pla de vigilància disposa d’un SIGIF (Sistema d’Informació Geogràfica d’Incendis Forestals,https://www.prevencionincendiosgva.es/), ferramenta creada per la mateixa empresa on es pot trobar informació molt útil destinada a la prevenció i extinció d’incendis forestals:

 • Visor cartogràfic.
 • Previsions meteorològiques segons franges horàries i distintes variables.
 • Estadístiques d’incendis
 • Fitxa i estat dels depòsits d’extinció
 • Pla de vigilància
 • Plans locals de crema