Control a Camp i Suport a la Gestió d'Ajuts Agroambientals

Des de VAERSA s’estan duent a cap tots els anys els controls de camp referit a la Política Agrària Comuna i a allò que s’ha relacionat amb el Registre Vitícola i qualsevol tema relacionat amb vinya. Al llarg de l’any, depenent del cultiu i tipus d’ajuda, es duen a terme els controls de camp referits per un costat a la Sol•licitud Única (tant pel que fa a Pagament Únic i altres Ajudes Directes, Agroambientals i IC). Enguany, com a novetat s’han realitzat també els controls de Condicionalitat (comprovar que es complixen les mesures mediambientals)

Estes inspeccions se solapen amb les referides als controls de reestructuració de vinya i actualització del Registre Vitícola.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen