Infraestructures Hidràuliques

El peculiar clima mediterrani de la Comunitat Valenciana, amb estius secs i calorosos, es caracteritza a més per tenir una pluviometria escassa i concentrada en les estacions de primavera i tardor, generant un dèficit hídric en el període estival.

La necessitat d'optimització dels recursos hídrics fa indispensable la inversió en infraestructures hidràuliques, principalment en el sector agrícola per ser aquest el que més demanda té d'aigua. VAERSA ​​participa activament en la modernització de l'agricultura valenciana mitjançant la substitució del sistema de reg tradicional "per inundació", pel sistema de "reg per degoteig". VAERSA ​​projecta i construeix tota mena d'obres i instal·lacions hidràuliques com ara:

  • Embassaments i dipòsits de regulació.
  • Millora i condicionament de sèquies.
  • Conduccions d'aigua a pressió, estacions de filtratge, bombeig i automatització en Comunitats de Regants.
  • Sondeigs

A més, executa infraestructures de naturalesa similar però de caràcter urbà, com ara abastaments a nuclis de població, col·lectors d'aigües pluvials i altres.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen