Gestió de Plantes de Transferència de Residus

VAERSA, és la propietària de les estacions de transferència de Benidorm i Dénia, si bé la planta de Benidorm la gestiona directament VAERSA, mentre que la planta de transferència de Dénia és explotada per la filial RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, SA, en virtut d’un contracte d’arrendament subscrit amb VAERSA.

Les plantes de tractament de residus urbans atenen un nombre elevat de poblacions, per la qual cosa els camions d’arreplega urbana de les poblacions que estan allunyades dels centres de tractament han de realitzar llargs recorreguts per a descarregar els residus.

Per a optimitzar aquest transport es recorre a les plantes de transferència, on els camions d’arreplega urbana descarreguen els residus. A continuació, es carreguen aquestos residus en camions de gran tonatge preparats per al transport del material fins al centre de tractament, de manera que s’optimitza el transport i els rendiments del servei d’arreplega.

Des de l’incendi patit en 2009 per la planta de classificació d’envasos ubicada al costat de la planta de transferència d’RU de Benidorm, la planta d’RU recepciona i transfereix envasos lleugers per al seu tractament en les plantes de classificació d’envasos de VAERSA, a través d’un ACORD DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS D’ENVASOS LLEUGERS subscrit amb ECOEMBES.

La planta de transferència d’RU de Benidorm està autoritzada i inscrita per a l’EMMAGATZEMATGE de residus no perillosos per la Resolució de 21 de setembre de 2007, de la Direcció General per al Canvi Climàtic, amb el número 319/A/RNP/CV.

La planta de transferència d’RU de Dénia està autoritzada i inscrita per a l’ARREPLEGA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS SÒLIDS URBANS per la Resolució de 12 de maig de 2000, de la Direcció General d’Educació i Qualitat Ambiental, amb el número 061/RTA/RNP/CV.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen