Construcció Pletes Bestiar

La integració del pasturatge en la prevenció d'incendis forestals és una mesura que comporta un doble efecte: d'una banda una conciliació de possibles interessos contraposats, i per altra un considerable estalvi en tasques de desbrossaments sobre el matoll existent i que col·labora en la propagació de els incendis.

VAERSA ​​ha construït diversos pletes ramaders, tots ells dotats de corral, dipòsit d'aigua, abeurador i nau coberta amb espai per al bestiar, així com a magatzem i estada per al pastor. Aquestes instal·lacions s'ubiquen dins o prop de terreny forestal, fomentant el pasturatge extensiu a la muntanya i per tant reduint el cost de manteniment de les àrees tallafocs en què pastura el bestiar.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen