Cartografia i Topografia

L'elaboració de cartografia temàtica com a base per a la correcta realització de projectes i com a línia d'actuació pròpia (coneixement de la propietat, límits de les muntanyes, etc.), És una línia de treball àmpliament desenvolupada dins de VAERSA​​.

Destaquem com a més significatius els següents àmbits d'actuació:

 • CARTOGRAFIA D'HÀBITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  • Projecte per identificar, localitzar i delimitar els hàbitats a escala 1:10.000, del qual s'han desenvolupat ja dues fases, que abasten 180.000 hectàrees prospectades, cartografiades i posades a disposició per consultar a través de l'aplicació web de la Conselleria d'Infraestructures, territori i Medi Ambient.
 • FONS DOCUMENTAL DE VIES PECUÀRIES
  • Elaboració del Fons Documental Històric de Vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, recopilant la documentació històrica de l'Arxiu Històric Nacional, Administració Autonòmica i Ajuntaments.
 • MONTES DE GESTIÓ PÚBLICA
  • El personal tècnic especialitzat de VAERSA​​, col·labora en la defensa de la propietat forestal pública de la Comunitat Valenciana, treballant en la identificació correcta dels límits de les muntanyes, així com en el manteniment i millora del Fons Documental dels mateixos.
 • INSTAL·LACIÓ D'ANCORATGE ECOLÒGICS
  • Redacció de Projectes per a la instal·lació de boies d'amarratge emprant sistemes d'ancoratge ecològics en hàbitats protegits.
 • CARTOGRAFIA BIONÒMIC
  • Elaboració de la cartografia bionòmica de diverses Reserves Marines Naturals a partir de la les dades registrades per un sonar d'escombrat lateral, gravació de vídeo i dades batimètrics.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen