Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Agenda 21 Local

Imagen

L'Agenda 21 és un diagnòstic de la situació present i un programa d'acció que tracta els problemes socials, econòmics i ambientals a nivell local amb la finalitat de resoldre'ls i realitzar previsions per al futur.

L'Agenda 21 suposa el compromís d'un municipi d'estimular de forma estructurada i planificada l'impuls de mesures encaminades a fer compatible el respecte al medi ambient amb el desenvolupament social i econòmic.


Els objectius globals de l'Agenda 21 Local pretenen:

  • Conèixer el grau d'incorporació de criteris de sostenibilitat que existeix en els plans, programes i actuacions municipals en desenvolupament i en els previstos.
  • Conèixer la situació del terme municipal pel que fa a vectors i sectors des d'una perspectiva global.
  • Conèixer la percepció i opinió de la ciutadania pel que fa a problemàtica ambiental, causes i conseqüències i alternatives de solució.
  • Definir els factors per al posicionament estratègic del municipi en l'entorn comarcal, provincial i estatal.
  • Sensibilitzar, motivar i informar la ciutadania en matèria de desenvolupament sostenible i Agenda 21.
  • Incentivar la col·laboració ciutadana en el procés, mitjançant actuacions de participació ordenada.
  • Reunir l'experiència i informació d'experts en les matèries bàsiques per a un desenvolupament sostenible.

L'Agenda 21 es pot realitzar completa o només una de les seves fases, sempre que ja es trobin realitzades les anteriors:

  • Ddiagnòstic ambiental.
  • Plans d'Acció.
  • Plans de Seguiment.