Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Auditoria de compliment legal mediambiental

Imagen

Per conèixer l'estat de compliment legal de l'activitat d'una organització realitzaríem una auditoria legal ambiental, on identificaríem, mitjançant visita a les seves instal·lacions, els requisits ambientals d'obligat compliment i auditaríamos la documentació legal que disposi amb l'objectiu de poder determinar-ne els punts forts i febles.


Tot això mitjançant la realització de les següents actuacions:

 • Anàlisi de la normativa ambiental aplicable i els seus requisits en els diversos àmbits i vectors mediambientals.
 • Revisió d'Ordenances Municipals.
 • Vectors ambientals:
  • Qualitat de l'aire.
  • Gestió d'abocaments (domèstics i residuals).
  • Gestió de residus (ecoparcs, selectiva, etc.).
  • Contaminació acústica i vibracions.
 • Urbanisme i medi ambient:
  • Reglament tècnic d'instal·lacions tèrmiques (RITE).
  • Codi tècnic de l'edificació (aïllaments acústics).
  • M2 de zones verdes per habitant.
  • Cens d'edificis bioclimàtics.

En una segona fase, es planteja el manteniment dels requisits legals periòdics, així com l'actualització i revisió de possibles canvis associats a nova legislació ambiental aplicable.