Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Càlcul de la petjada ecològica

Imagen

La petjada ecològica és una important eina per establir tant l'impacte de les activitats humanes sobre l'ecosistema, com les mesures correctores per pal·liar aquests impactes.

La petjada ecològica es pot aplicar tant a municipis com empreses administracions o entitats de tot tipus.


VAERSA ​​realitza el càlcul de petjada de carboni i elabora l'informe amb els resultats i la seva justificació; addicionalment, es poden proposar mesures per reduir aquesta petjada.

La petjada ecològica transforma tots els consums de materials i energia a hectàrees de terreny productiu oferint-nos una idea clara i precisa de l'impacte de les nostres activitats sobre l'ecosistema.

Per tant, tota empresa i / o entitat, com a dipositària o posseïdora de l'empremta dels productes que hereta o adquireix, i com a generadora de nova empremta, per les seves propis processos, pot aplicar amb total prioritat el concepte de petjada ecològica com a indicador de sostenibilitat.

Definim petjada ecològica corporativa com l'impacte ambiental, en hectàrees, de qualsevol organització, provocat per:

  • La compra de tot tipus de productes i serveis clarament reflectits en els comptes comptables.
  • La venda de productes procedents de la producció primària d'aliments i altres recursos forestals o biòtics, és a dir, quan hortalisses, fruites o carns entren per primera vegada en la cadena del mercat.
  • L'ocupació d'espai.
  • La generació de deixalles clarament reflectits en la seva memòria ambiental.