T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

UNE 17065 Certificació de producte

Imagen

 

 

 

 

 

 

En el cas que una entitat de certificació de producte utilitzi (o subcontracti) en el seu sistema de certificació activitats d'inspecció i / o d'assaig (Anàlisi) o calibratge, aquestes activitats es realitzaran d'acord amb les següents normes:

  • Inspecció: UNE-EN ISO 17.020.
  • Laboratoris d'Assaig i Calibració: UNE-EN ISO / IEC 17025.

El resultat del treball d'una entitat de certificació és l'adopció d'una decisió, que, en el cas de ser conforme, es plasma en l'emissió d'un certificat amb un abast i vigència determinats.

Certificar un producte, servei o sistema és declarar que, després d'una avaluació objectiva, aquest és conforme amb uns requisits prèviament establerts en un Reglament o Norma.

Els sistemes de certificació de producte es basen en aconseguir la suficient confiança en el sistema implantat per l'usuari (subministrador) de la marca, amb relació al fet que els productes que porten la marca de certificació compleixin amb els requisits establerts.

Les entitats de certificació de producte estan regulades per la Norma Internacional UNE-EN 17065. Norma que estableix els requisits que han de complir les entitats en relació a la seva competència tècnica.