T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

ECOLABEL

Imagen

Creada l'any 1992, l'Etiqueta Ecològica Europea constitueix una part important de la política comunitària d'instruments voluntaris d'ajuda a les empreses i als consumidors per millorar la seva actuació ambiental. L'Etiqueta Ecològica és un dels instruments inclosos en el Pla d'Acció Comunitari de Producció i Consum Sostenible i Política Industrial Sostenible.

L'objectiu és promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús eficaç dels recursos ia un elevat nivell de protecció del medi ambient. La consecució d'aquest objectiu s'efectua proporcionant als consumidors orientació i informació exacta, no enganyosa i amb base científica sobre aquests productes.


Els criteris de l'Etiqueta Ecològica Europea estan basats en múltiples factors, i en el seu estudi s'analitza l'impacte del producte o el servei sobre el Medi Ambient en totes les fases del seu cicle de vida, des de l'extracció de les matèries primeres, passant per la producció, la distribució i l'eliminació dels seus residus.

Encara que el logo dóna sensació de senzillesa, els criteris ambientals que hi ha darrere són molt exigents i no només els millors productes, sinó els més respectuosos amb el Medi Ambient, són autoritzats a exhibir la Ecolabel.

Entre ells es troben aquells relacionats amb serveis d'allotjament turístic i càmpings.

A la Comunitat Valenciana el Centre de Tecnologies Netes de la Conselleria d'Infraestructures, Urbanisme i Medi Ambient és l'organisme competent en matèria d'etiqueta ecològica.

VAERSA ​​actua com a autoritat de control per a implantar l'etiqueta ecològica en aquelles empreses d'allotjament i càmpings que obtinguin la certificació de Qualitat "Marca Parcs Naturals" que ofereix la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.