T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Entitat verificadora d'emissions CO2

Imagen

L'esquema europeu de comerç de drets d'emissions estableix que les organitzacions amb instal·lacions dedicades a activitats que emetin gasos d'efecte hivernacle han de notificar anualment mitjançant un informe la quantitat de CO2 que produeixen.

Aquest informe ha de ser verificat per una entitat independent i acreditada.


El procés de verificació GEH consta de les següents etapes:

  • Designació de l'equip auditor més adequat a les seves necessitats.
  • Anàlisi estratègic de la instal·lació.
  • Anàlisi preliminar de riscos.
  • Anàlisi de processos.
  • Declaració de la verificació.

Beneficis:

  • Conèixer veraçment el volum d'emissions de CO2 que la seva empresa emet.
  • Satisfer els requisits de l'esquema europeu de comerç de drets d'emissions.
  • Assegurar la transparència del procés de declaració d'emissions.

Les entitats verificadores Tècniques, han de realitzar els càlculs sobre emissions que corresponguin a les dades proporcionades per l'empresa o institució, que es comunicaran a l'empresa o institució a través del document 2 del Protocol: Valoració de CO2 a compensar.

Seguidament s'emetrà una Proposta de Compensació i reducció d'emissions de CO2, que es lliurarà a l'empresa o institució. Aquesta proposta inclourà terminis i mitjans de compensació i reducció.

Finalment es procedirà a la verificació de la realització de totes les anteriors fases del procés ia l'extensió de la corresponent Acreditació de Certificació.