Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

UNE27001 i esquema nacional de seguretat

Imagen
Imagen

L'objectiu fonamental del SGSI ISO 27001 consisteix a garantir que tota la informació de l'organització està protegida, disponible i s'usa per al propòsit per al qual va ser creat i compleix amb els requisits del marc legislatiu

Generalment, els sistemes d'informació inclouen totes les dades de l'organització i també els recursos de la infraestructura, equips, programari, etc. que permeten a l'empresa gestionar tota la seva informació i recursos.


Un sistema de gestió de seguretat de la informació ISO 27001 és un conjunt de mesures, normes, pautes i procediments per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

L'Esquema Nacional de Seguretat que té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació.

La finalitat de l'Esquema Nacional de Seguretat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.

Persegueix fonamentar la confiança que els sistemes d'informació prestaran els seus serveis i custodiaran la informació d'acord amb les seves especificacions funcionals, sense interrupcions o modificacions fora de control i sense que la informació pugui arribar al coneixement de persones no autoritzades.

Donada l'experiència de l'Àrea de Qualitat en la implantació d'ambdós sistemes realitzem la consultoria i implantació a entitats de l'administració que estiguin obligades a instaurar la UNE 27001 i / o l'Esquema Nacional de Seguretat.