T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Estratègia per a la prevenció del canvi climàtic

Imagen

La lluita contra el canvi climàtic comporta importants beneficis (millora de la qualitat de l'aire, protecció de la salut, estalvi de recursos energètics no renovables ...), que impliquen un desenvolupament d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible.

Moltes activitats que tenen lloc en els municipis generen gasos d'efecte hivernacle degudes al trànsit i el transport, a la gestió de residus i als sectors residencial, terciari i agrícola.


Els objectius principals de l'Estratègia són:

  • Augmentar la consciència pública sobre l'impacte potencial del canvi climàtic.
  • Establir d'una manera exacta i amb periodicitat definida les dades d'emissió dels gasos d'efecte hivernacle emesos per les activitats de la ciutat.
  • Proposar mesures per prevenir les causes del canvi climàtic, per tal de reduir les emissions de CO2 i altres gasos hivernacle de les activitats de la ciutat.
  • Proposar mesures per adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic
  • Comprometre amb organismes externs i altres agents en acords sobre el canvi climàtic, que permetin desenvolupar el pla d'acció.

Per a això s'elaborarà un Pla d'Acció Global Municipal contra el canvi climàtic o Plans Estratègics Sectorials com:

  • Pla de Gestió de la Qualitat de l'Aire
  • Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
  • Pla Integral de Gestió de Residus Municipals, Gestió i Estalvi d'Aigua i Mobilitat Urbana Sostenible
  • Pla per a la Conservació i Millora de la Biodiversitat
  • Pla General d'Ordenació Urbana