T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Estructura suport pacte alcaldes

Imagen

Les Estructures de Suport del Pacte dels Governs Locals (CoM) són organitzacions que proporcionen un suport essencial a les entitats signants i són aliats clau de l'Oficina del Pacte. Representen un enllaç vital per als seus municipis i asseguren que aquesta important iniciativa sigui també accessible per als municipis xicotets.

Hi ha dos tipus d'estructures de suport:


  • Administracions públiques que proporcionen orientació estratègica, financera i suport tècnic als municipis signants que no tenen les habilitats necessàries i / o recursos per complir els seus requisits. (Per exemple la realització d'inventari d'emissions de CO2 o la preparació i execució dels PAES).
  • Xarxes d'autoritats locals i regionals que es comprometen a millorar l'impacte de la iniciativa mitjançant la seva promoció, servint d'enllaç amb els seus membres, facilitant l'intercanvi d'experiències i defensant els interessos comuns en els fòrums pertinents.

Qualsevol administració pública o xarxa d'autoritats locals o regionals, en condicions de donar suport a les ciutats signants i interessats a participar en el Pacte poden convertir-se en estructura de suport.

El grau de participació en el Pacte, així com les condicions específiques de cada participació es negociaran entre els serveis de la Comissió i l'Estructura de Suport. Després es detallarà un acord escrit específic.

Cada Estructura de Suport serà reconeguda explícitament per la Comissió com un actor clau del Pacte.

L'objectiu és mobilitzar fons estructurals d'eficiència energètica, depenent aquests de la Direcció General corresponent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

L'Àrea de Qualitat de VAERSA ​​dóna el suport tècnic i les propostes de finançament d'aquests fons.